ข้อกำหนด เงื่อนไข การยอมรับการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

คำเตือนก่อนใช้งาน

 1. คุณอาจจะร้อนใจที่ไม่ได้รับการตอบกลับในเวลาที่เท่ากันกับครั้งก่อนหน้า
 2. คุณอาจกระสับกระส่าย กระวนกระวาย ที่ไม่ได้รับการทำรายการทันทีทันใด หลังจ่ายเงินแล้ว
 3. คุณอาจหงุดหงิดที่โทรติดต่อแล้วไม่มีผู้รับสาย

หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างต้นตามคำเตือน กรุณาปิดเว็บไซต์ และจากไปอย่างใจเย็น


ยินดีต้อนรับท่านสู่ cashd.biz

ขอขอบคุณท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ และบริการของเรา (เรียกรวมว่า "บริการ") บริการนี้จัดหาโดย dcash.biz ("www.dcash.biz")

การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด

บริการของเรามีความหลากหลายมาก ในบางครั้งอาจมีเงื่อนไข หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม เฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้บริการ) โดยเราจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างท่านกับเรา หากท่านใช้บริการนั้นๆ

เพื่อรักษาคุณภาพ และชื่อเสียงของ dcash.biz ซึ่งเราปรารถนาให้ผู้ใช้งานทุกคนได้รับบริการที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุด จึงได้จัดทำข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ดังนั้นการใช้งาน cashd.biz ของท่านจะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานเหล่านี้ ถ้าพบว่าท่านละเมิดนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ตาม dcash.biz สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว เราอาจส่งคำเตือนถึงท่าน หรือยุติการให้บริการบัญชีแก่ท่าน

1. ขอบเขตข้อตกลงการใช้บริการ
1.1 ข้อตกลงมีผลครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ dcash.biz
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ cashd.biz
ซึ่งทั้งหมดนี้ ให้รวมเรียกว่า "บริการ"
1.2 ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆที่มีต่อท่าน ในบริการนี้
ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการของเรา หรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซ และคำแนะนำที่เราให้ไว้ ท่านต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่ท่านหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่ท่านเข้าถึง
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายต่อต้านมิจฉาชีพ (Dcash Anti-Fraud Policy)
ซึ่งทั้งหมดนี้ ให้รวมเรียกว่า "ข้อตกลง"
1.3 วิธีการยอมรับข้อตกลง ทำได้โดย
การใช้ หรือการเข้าถึงบริการ หรือโดยการคลิกยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ตามตัวเลือกที่มีให้
หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ ท่านต้องไม่ใช้บริการ หรือ ยุติการใช้หรือการเข้าถึงบริการทันที
1.4 การเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลงในภายหลัง
dcash.biz ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ และกำหนดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการใช้บริการของท่านขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมไม่ว่าในเวลาใด ถ้าท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว ท่านต้องยุติการใช้บริการทันที การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

2. บัญชีผู้ใช้งาน Cashd Account
2.1 ความหมายของบัญชีแคชดี (Cashd Account)
ในการเข้าถึงบางส่วนของการให้บริการ เช่น ระบบสมาชิกของdcash.biz ท่านจะต้องมีบัญชีของCashd บัญชีผู้ใช้ เป็นข้อมูลประจำตัวของท่าน จะใช้เพื่อตรวจสอบกับเครือข่ายของเรา เพื่อสร้างบัญชี Cashd ของท่าน ท่านจำเป็นต้องตั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และ ทำการ "พิสูจน์บัญชี" โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ท่านใช้งานอยู่ ซึ่งท่านจำเป็นต้องให้อีเมล์ที่ใช้งานได้จริง เป็นการ "พิสูจน์" บัญชีเพื่อเข้าใช้งาน ท่านมีความรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลบัญชี และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ทั้งหมด
Dcash.biz จำเป็นต้องให้ท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Cashd ของท่านเป็นระยะอย่างน้อยทุก 270 วันเพื่อให้ส่วนรักษาข้อมูลเก่าได้ตรวจสอบการใช้งาน ถ้าท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าในช่วงเวลานี้เราอาจยกเลิกการเข้าถึงของท่านไปยัง Cashd ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกลบออกอย่างถาวรจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา
2.2 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบสมาชิก
หากท่านลืมรหัสผ่านของท่านหรือไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ของท่าน ท่านสามารถกู้คืนบัญชีcashdของท่าน โดยระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ท่านทางอีเมล์ และท่านสามารถใช้รหัสผ่านชั่วคราวนั้นลงชื่อเข้าระบบ และไปทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของท่าน Cashdไม่ได้รับประกันว่าบัญชีผู้ใช้ ของท่านจะถูกเรียกคืนเนื้อหาเหมือนเดิม
2.3 คำแนะนำหากท่านได้รับการเชิญให้ใช้บริการ dcash.biz หรือ ได้รับ Cashd Account จากบุคคลที่3
มีความเป็นไปได้จากในบางกรณีเราจะให้ท่านรับบัญชีของท่าน ผ่านบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจ หรือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ บางแห่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวบุคคลที่สามอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมที่มากกว่าบัญชีผู้ใช้แคชดีของท่าน (Cashd Account) เช่น ความสามารถในการดูข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่าน ดูข้อมูล การยอดสั่งซื้อของท่าน รวมไปถึงการระงับและยกเลิกบัญชีของท่านก็ได้ ในกรณีนี้ท่านอาจทำข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ระหว่างท่านกับบุคคลที่3ผู้ซึ่งควรจะให้บริการแก่ท่าน

3. การเข้าถึงข้อมูล เนื้อหา

 • ผู้ที่มีข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (User name) และ รหัสผ่าน (Password) จะสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกและเห็นข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นท่านมีความรับผิดชอบสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลบัญชี และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ทั้งหมด
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก จะมีการแจ้งไปยังอีเมลหลักที่ใช้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งอีเมล์หลักนี้ จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ เว้นแต่มีเหตุสำคัญในการขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของ dcash.bizที่จะอนุญาตเป็นกรณีไป
 • สำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกเชิญให้สมัคร หรือ ถูกเปิดโดย หน่วยธุรกิจ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือผู้จัดการโดเมน ใดๆ หากมีการเปิดใช้งานท่านเลือกยอมรับตั้งแต่แรกแล้วว่าจะแสดงข้อมูลที่เป็นส่วนของข้อมูลการติดต่อ และยอดการใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่เชิญให้ใช้งาน

4. การยกเลิกบริการ
4.1 วิธีการยกเลิก
ไม่มีการเข้าถึงบริการ หรือเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลา 270วัน ให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้งานโดยปริยาย
การยกเลิกโดยท่านผู้ใช้งาน ทำได้โดยการคลิกยกเลิกการใช้งานตามตัวเลือกที่มีให้ในเว็บไซต์ หรือส่งข้อความแจ้งยกเลิกการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล จากอีเมลต้นทางที่ใช้เป็นอีเมลติดต่อหลักที่ใช้คู่กับการลงทะเบียน
การยกเลิกโดย dcash.biz ทำได้ทุกเมื่อ หากพบว่าการใช้งานของท่านมีพฤติกรรมเข้าข่ายมิจฉาชีพ หรือขัดต่อนโยบายต่อต้านมิจฉาชีพ หรือขัดต่อข้อกำหนด ข้อตกลงการใช้งาน ซึ่งจะมีข้อความแจ้งให้ท่านทางอีเมล และไม่จำเป็นต้องให้ท่านยอมรับผลการพิจารณาใดๆ
4.2 ผลของการยกเลิก
หากท่านถูกยกเลิกหรือยุติการบริการ (ไม่ว่าจะโดยท่านหรือเรา), สิทธิในการใช้บริการหยุดทันที และเราอาจจะลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างถาวร ซึ่ง dcash.biz ไม่มีหน้าที่ต้องทำการเรียกข้อมูลกลับคืน ให้แก่ท่านแต่อย่างใด

5. ความเป็นส่วนตัว
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
5.1 การเก็บข้อมูลส่วนตัว
dcash.biz ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราใช้ข้อมูลบางอย่างของท่านในการทำงาน และให้บริการ นอกจากนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการที่เราอาจโดยอัตโนมัติอัพโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของท่านใช้บริการของบริการและประสิทธิภาพการทำงาน กรุณาอ่านนโยบายส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้วิธีการที่เราใช้และปกป้องข้อมูลของท่าน
5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก dcash.biz
ท่านยินยอมและยอมรับว่า dcash.biz อาจเข้าถึง เปิดเผย หรือเก็บรักษาข้อมูลของส่วนรวม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่dcash.bizได้มาเกี่ยวกับท่านผ่านการใช้งานบริการ (เช่น IP ที่อยู่หรือข้อมูลของบุคคลที่สามอื่น ๆ ) เมื่อdcash.biz มีความเชื่อโดยสุจริตว่าการทำเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็น () เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ () ในการบังคับใช้ข้อตกลงนี้หรือปกป้องสิทธิหรือ ทรัพย์สินของ dcash.biz หรือลูกค้าของเรา หรือ () เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ที่ไม่เป็นธรรมให้กับทุกคน
5.3 การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหาย
cashd.biz มีการเก็บรักษาข้อมูลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และอาจต้องปฏิบัติตามการร้องขอข้อมูลของท่านจากหน่วยงานทางราชการ หากข้อมูลของท่านเกี่ยวข้องกับสืบสวนหรือการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

6. การหยุดชะงักของบริการ และการสำรองข้อมูล

 • dcash.biz มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกบริการออนไลน์ อาจมีการหยุดชะงัก หรือขัดข้องขึ้นได้เป็นครั้งคราว ซึ่ง dcash.biz ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการหยุดชะงัก ขัดข้อง หรือความสูญเสียข้อมูลของท่านแต่อย่างใด
 • dcash.biz จะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการ เพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุด
 • dcash.biz ไม่ขอรับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลใดๆ จะไม่เกิดความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการถูกลบออกตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ และ dcash.bizไม่ต้องรับผิดชอบถ้าความขัดข้อง ความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกลบออกนั้นเกิดขึ้น
 • การสำรองสารสนเทศและข้อมูลของท่านด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

7. ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินให้ dcash.biz
7.1 การชำระค่าใช้จ่าย
ท่านตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ตามราคาที่ระบุไว้ ก่อน การใช้บริการ ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนเงินยกเว้นที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม หากมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในภายหลัง
7.2 วิธีการชำระเงิน
dcash.biz รับชำระเงิน 3ช่องทาง คือ
1. รับเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุไว้ สำหรับบริการใดๆ
2. รับเช็คเงินสด (แคชเชียร์เช็ค) ฝากเข้าบัญชีธนาคาร
3. รับบัตรเงินสดทรูมันนี่
สำหรับการชำระเงินด้วยเช็ค dcash.biz จะเริ่มให้บริการท่านต่อเมื่อ เราได้รับเงินตามเช็คแล้วเท่านั้น
7.3 ระยะเวลาการทำรายการ
เมื่อท่านทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินครบตามจำนวนแล้ว ท่านยอมรับว่า dcash.biz อาจจะเริ่มต้นให้บริการได้ทันที ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ
เมื่อท่านขอใช้บริการใดๆกับ dcash.biz แล้ว ท่านยอมรับว่าท่านจะรอการตอบกลับ ภายใน 24ชั่วโมง นับจากที่ dcash.biz ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยไม่มีการทวงถามถึงเวลาเสร็จสมบูรณ์ของรายการนั้น
7.4 การเปลี่ยนแปลงราคา
dcash.biz อาจเปลี่ยนแปลงราคาการให้บริการในเวลาใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา ท่านต้องไม่ชำระเงิน หรือหยุดใช้บริการ ยกเว้นสำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาภายหลังจากที่ท่านได้โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายมาแล้ว ท่านสามารถยกเลิกและขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
7.5 การคืนเงิน
สินค้า/บริการที่ซื้อแล้วทั้งหมด เป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการคืนเงิน เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ให้บริการ หรือยังไม่ได้ทำรายการ อ่านเพิ่มเติมได้ นโยบายการขอคืนเงิน (Refund Policy)
7.6 การยกเลิกบริการ
ท่านอาจยกเลิกบริการในเวลาใดๆ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสาเหตุก็ตาม ท่านจะสูญเสียการเข้าถึงบริการ และการใช้บัญชีแคชดี
7.7 การชำระเงินให้ท่าน
เมื่อ dcash.biz ต้องชำระเงินให้แก่ท่านแล้ว ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลบัญชีการรับเงินที่ถูกต้อง พร้อมกับข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้แก่ท่าน ตามเวลาที่เรากำหนด
ท่านผู้รับเงินเป็นผู้รับผิดชอบภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการรับเงินจาก dcash.biz
หากท่านได้รับการชำระเงินที่ผิดพลาดแล้ว เราอาจจะขอคืนเงินนั้น หรือขอให้ท่านส่งเงินคืนกลับมาให้เรา โดยที่ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือ กับเราเพื่อทำการนี้
7.8 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่มีในการเข้าถึงบริการของdcash.biz ด้วยตัวท่านเอง

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • หากมีความเสียหายใดๆ ที่dcash.biz ละเมิดข้อตกลงนี้ ท่านยอมรับที่จะให้ dcash.biz ชดเชยสูงสุดเท่ากับจำนวนค่าธรรมเนียมบริการในการทำรายการของ dcash.biz ในครั้งนั้น เท่านั้น ไม่รวมค่าสินค้า
 • ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดทั้งหมดของ dcash.biz หากมีการเรียกร้องใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ จะต้องไม่เกินยอดเงินที่ท่านจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการในการทำรายการของdcash.biz ในครั้งนั้น เท่านั้น (หรือจัดหาบริการให้แก่ท่านอีกครั้ง หากเราได้เลือกดำเนินการเช่นนั้น) ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ท่านติดต่อซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ
 • ในทุกกรณี dcash.biz จะไม่มีส่วนรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยเหตุผลอันควร

9. การกำหนดข้อตกลง

 • dcash.biz อาจทำการปรับเปลี่ยน หรือกำหนดข้อตกลงนี้ใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
 • ท่านไม่สามารถกำหนดข้อตกลงนี้ หรือโอนสิทธิการใช้บริการใดๆให้แก่ผู้อื่นได้

10. ข่าวสาร ประกาศ และการแจ้งเตือน

 • ท่านยินยอมที่จะให้ dcash.biz ส่งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบริการ หรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราสามารถ ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลไปยัง ที่อยู่อีเมล ที่ท่านระบุไว้เมื่อเมื่อท่านลงทะเบียน สำหรับการใช้บริการ ข้อมูลที่ส่งถึงท่านจะถือว่าได้รับเมื่อมีอีเมลถูกส่ง
 • หากท่านไม่ยินยอมที่จะรับการแจ้งทางอีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องหยุดการใช้บริการ

11. การตีความข้อตกลง

 • ข้อตกลงทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ dcash.biz สำหรับการใช้บริการ โดยจะไม่ให้สิทธิใดๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ทุกส่วนของข้อตกลงนี้จะมีผลในขอบเขตสูงสุดตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เราไม่สามารถใช้บังคับตามที่เขียนไว้นี้ได้ เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม กับที่สามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง
 • หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

Subcategories

 • นโยบายต่างๆ (3)

  ประกอบด้วย

  • นโยบายต่อต้านมิจฉาชีพ (Dcash Anti-Fraud Policy)
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)